QHSE

Jakość, zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko

CBI - Poufność informacji biznesowych

Proaktywność i elastyczność są kluczowe w zmieniającym się świecie, w którym musimy skupić się na tym, by być jeszcze lepszymi w przyszłości, niż obecnie. Wykorzystujemy wkład zarówno działu OŚ i BHP, jak i całej firmy, aby nadal dążyć do doskonałości.

Poprzez nasz program „Ciągłego Rozwoju Biznesowego” (CBI), który ukierunkowany jest na optymalizację i rozwój, stale doskonalimy nasze umiejętności i kompetencje, aby osiągnąć nasz cel, jakim jest stanie się preferowanym dostawcą i partnerem w zakresie cięcia, obróbki i spawania stali, stali nierdzewnej i aluminium.

Jakość

W BSB Poland za nasze najważniejsze zadanie uważamy dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań z zakresu stali, stali nierdzewnej i aluminium. Dzięki temu, BSB Poland oferuje i zapewnia profesjonalne doradztwo, dotrzymuje uzgodnionych wymagań i terminów oraz dostarcza najnowocześniejsze produkty i usługi.

Nieustannie pracujemy nad zapewnieniem jakości, aby zagwarantować stabilne procesy w całej organizacji, które znajdą odzwierciedlenie w jakości produktów w stosownym czasie.

Jednocześnie utrzymujemy wysoki poziom kontroli jakości. Zapewnienie wysokiej jakości wykonania produktów jest szczególnie ważne, kiedy nie można tego uczynić za pomocą procesów.

Dumny członek APQP4Wind

APQP4Wind to wspólny punkt odniesienia, którego można używać w branży w celu wzmocnienia współpracy między producentami a dostawcami. APQP4Wind ma na celu zapewnienie, aby proces kontroli jakości oraz proces wypuszczania produktów na rynek były możliwie jak najbardziej przejrzyste. Ambicją tego projektu jest wyrównanie i zapewnienie dojrzałości globalnego łańcucha dostaw w zakresie przemysłu wiatrowego. Ma on też na celu stać się metodologią kontroli jakości używaną przez cały globalny przemysł wiatrowy, od etapu projektowania po użytkownika końcowego.

Dowiedz się więcej na temat APQP4Wind

BHP

Nasi pracownicy są naszym najważniejszym zasobem i jest dla nas bardzo istotne, aby stworzyć miejsce pracy, w którym pracownicy czują się mile widziani i doceniani.

Jednocześnie naszym celem jest zdrowie pracowników w bezpiecznym środowisku.

Te dwa parametry są wielkimi siłami napędowymi w zmieniającym się świecie, a my wykorzystujemy je do upewnienia się, ze odpowiednio zarządzamy ryzykiem w związku z nowymi projektami i procesami.

Środowisko

Ponieważ BSB jest poddostawcą branży turbin wiatrowych, jest naturalne, że intensywnie działa na rzecz środowiska.

Skutkuje to skupieniem uwagi na zrównoważonym rozwoju, gospodarce obiegowej i ekologicznym myśleniu.

Redukcja zużycia energii, zarządzanie odpadami i ogólna optymalizacja środowiskowa są częścią BSB i są wykorzystywane jako filtr dla nowych projektów i procesów.

QHSE - BSB Industry 3
Kliknij i zobacz naszą zieloną buźkę na stronie Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy
Kliknij i zobacz naszą zieloną buźkę na stronie Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy

17 celów ONZ dotyczących zmiany naszego świata

Przyszłość naszego środowiska naturalnego stanowi przedmiot istotnej troski każdego pracownika BSB Industry. Klimat ma dla nas wielkie znaczenie i w związku z tym zwracamy uwagę na 17 celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, które mają pomóc w stworzeniu bezpiecznych i trwałych warunków życia dla naszych dzieci i wnuków.

Zrównoważony Rozwój Sdgs Cele Zrównoważonego Rozwoju 5

W BSB Industry szczególny nacisk kładziemy na cel 12, który dotyczy odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, oraz na cele 7 i 13, które dotyczą odpowiednio zrównoważonej energii i działań na rzecz klimatu.

Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Jeśli naprawdę chcemy zrobić coś, co zapewni nam zrównoważoną przyszłość, to musimy zmienić przede wszystkim nasze sposoby konsumpcji i produkcji. W BSB Industry nieustannie dążymy do zminimalizowania wpływu naszej produkcji na klimat. Jesteśmy częścią przemysłu ciężkiego, w którym urządzenia produkcyjne wymagają szczególnie wysokiego zużycia energii. Tym bardziej ważnie jest, abyśmy wzięli na siebie odpowiedzialność za klimat i podjęli niezbędne działania.

Recykling stali

Jednym z celów cząstkowych w ramach celu 12 jest to, że do 2030 r. musimy znacznie ograniczyć ilość odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, ponowne wykorzystanie i recykling. W BSB Industry w sposób naturalny segregujemy wszystkie odpady. Poddajemy recyklingowi wszystko, co tylko możemy, a zdecydowana większość stali, którą pozyskujemy z hut, to obecnie stal ze zużytych samochodów i rowerów oraz starych konstrukcji stalowych.

100 procent zielonej energii

Od kilku lat nasze linie produkcyjne w 100 procentach korzystają z zielonej energii wytwarzanej przez turbiny wiatrowe. Oczywiście, nasze oświetlenie jest oparte na diodach LED, a stara nagrzewnica gazowa została zastąpiona przez pompę ciepła typu powietrze-powietrze. Ogrzewanie budynków pompą ciepła typu powietrze-powietrze samo w sobie skutkuje roczną oszczędnością CO2 co najmniej 81 ton.

Stale rozważamy usprawnienia, które mogą przysłużyć się klimatowi, a dzięki zainstalowaniu systemu wentylacji i odciągu sterowanego na podstawie zapotrzebowania zaoszczędzimy dodatkowo 307 000 kilowatów rocznie.

System zarządzania środowiskowego 14001 (ISO)

W firmie BSB Industry wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego 14001. Dzięki wspomnianemu certyfikatowi ISO zapewniamy większą przejrzystość i zyskujemy absolutną pewność, że poważnie podchodzimy do kwestii środowiska i klimatu, wybierając zieloną energię, segregując odpady, stosując materiały z recyklingu, produkując na nowych i nowoczesnych maszynach oraz stale skupiając się na działaniach przyjaznych dla klimatu, które pomagają stworzyć podstawy dla zrównoważonej przyszłości.

Cel 7 i 13: Zrównoważona energia i działania na rzecz klimatu

Cel 7 polega na zapewnieniu każdej osobie dostępu do niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii, podczas gdy cel 13 polega zarówno na spowolnieniu zmian klimatycznych, jak i wzmocnieniu naszej odporności na zmiany, których nie można już uniknąć. Musimy na przykład ograniczyć nasze emisje CO2 poprzez zastąpienie paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz i ropa naftowa, zrównoważoną zieloną energią, pochodzącą na przykład z turbin wiatrowych.

BSB Industry była wczesnym dostawcą dla powstającego przemysłu turbin wiatrowych, jeszcze zanim pojawiła się inicjatywa, którą nazywano celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednak dzięki celom ONZ w zakresie zmiany naszego świata staliśmy się jeszcze bardziej świadomi zastąpienia paliw kopalnych energią wiatrową, w tym rosnącego zapotrzebowania na nasze kompleksowe rozwiązania dotyczące na przykład koszy kotwowych.

W BSB Industry bierzemy na siebie odpowiedzialność i pracujemy strategicznie nad ciągłą optymalizacją i rozwojem naszych linii produkcyjnych, aby w przyszłości móc dbać o środowisko naturalne w ramach naszej produkcji i logistycznie być jak najbliżej klientów, pomagając w ten sposób przygotować się do zrównoważonej przyszłości w zakresie energii.

Wiatrak 2

Pobierz naszą politykę QHSE

Potrzebujesz poważnego partnera?

Chcesz dowiedzieć się więcej, na czym polega nasza praca z myślą o jakości, zdrowiu, bezpieczeństwie i środowisku naturalnym?

Kontakt

Paweł Kozłowski
Dyrektor QHSE

Paweł

Kontakt telefoniczny

Czy masz pytania dotyczące produktów i rozwiązań, lub chcą otrzymać niewiążącą ofertę?

Dziękujemy za zapytanie. Skontaktujemy się tak szybko, jak to możliwe.