QHSE

Jakość, zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko

CBI - Poufność informacji biznesowych

Proaktywność i elastyczność są kluczowe w zmieniającym się świecie, w którym musimy skupić się na tym, by być jeszcze lepszymi w przyszłości, niż obecnie. Wykorzystujemy wkład zarówno działu OŚ i BHP, jak i całej firmy, aby nadal dążyć do doskonałości.

Poprzez nasz program „Ciągłego Rozwoju Biznesowego” (CBI), który ukierunkowany jest na optymalizację i rozwój, stale doskonalimy nasze umiejętności i kompetencje, aby osiągnąć nasz cel, jakim jest stanie się preferowanym dostawcą i partnerem w zakresie cięcia, obróbki i spawania stali, stali nierdzewnej i aluminium.

Jakość

W BSB Poland za nasze najważniejsze zadanie uważamy dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań z zakresu stali, stali nierdzewnej i aluminium. Dzięki temu, BSB Poland oferuje i zapewnia profesjonalne doradztwo, dotrzymuje uzgodnionych wymagań i terminów oraz dostarcza najnowocześniejsze produkty i usługi.

Nieustannie pracujemy nad zapewnieniem jakości, aby zagwarantować stabilne procesy w całej organizacji, które znajdą odzwierciedlenie w jakości produktów we stosownym czasie.

Jednocześnie utrzymujemy wysoki poziom kontroli jakości. Zapewnienie wysokiej jakości wykonania produktów jest szczególnie ważne, kiedy nie można tego uczynić za pomocą procesów.

Posiadamy następujące certyfikaty

  • ISO9001:2015
  • EN 3834-2
  • EN1090-2
  • EN1090-3

Środowisko

Ponieważ BSB jest poddostawcą branży turbin wiatrowych, jest naturalne, że intensywnie działa na rzecz środowiska.

Skutkuje to skupieniem uwagi na zrównoważonym rozwoju, gospodarce obiegowej i ekologicznym myśleniu.

Redukcja zużycia energii, zarządzanie odpadami i ogólna optymalizacja środowiskowa są częścią BSB i są wykorzystywane jako filtr dla nowych projektów i procesów.

Posiadamy certyfikat

  • ISO14001 (Oczekiwana certyfikacja w sierpniu 2020 r.)
QHSE - BSB Industry_0003.jpg

BHP

Nasi pracownicy są naszym najważniejszym zasobem i jest dla nas bardzo istotne, aby stworzyć miejsce pracy, w którym pracownicy czują się mile widziani i doceniani.

Jednocześnie naszym celem jest zdrowie pracowników w bezpiecznym środowisku.

Te dwa parametry są wielkimi siłami napędowymi w zmieniającym się świecie, a my wykorzystujemy je do upewnienia się, ze odpowiednio zarządzamy ryzykiem w związku z nowymi projektami i procesami.

Posiadamy certyfikat

  • ISO45001 (oczekiwana certyfikacja w sierpniu 2020 r.)

17 celów ONZ dotyczących zmiany naszego świata

Przyszłość naszego środowiska naturalnego stanowi przedmiot istotnej troski każdego pracownika BSB Industry. Klimat ma dla nas wielkie znaczenie i w związku z tym zwracamy uwagę na 17 celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, które mają pomóc w stworzeniu bezpiecznych i trwałych warunków życia dla naszych dzieci i wnuków.

Zrównoważony Rozwój Sdgs Cele Zrównoważonego Rozwoju

W BSB Industry szczególny nacisk kładziemy na cel 12, który dotyczy odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, oraz na cele 7 i 13, które dotyczą odpowiednio zrównoważonej energii i działań na rzecz klimatu.

Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Jeśli naprawdę chcemy zrobić coś, co zapewni nam zrównoważoną przyszłość, to musimy zmienić przede wszystkim nasze sposoby konsumpcji i produkcji. W BSB Industry nieustannie dążymy do zminimalizowania wpływu naszej produkcji na klimat. Jesteśmy częścią przemysłu ciężkiego, w którym urządzenia produkcyjne wymagają szczególnie wysokiego zużycia energii. Tym bardziej ważnie jest, abyśmy wzięli na siebie odpowiedzialność za klimat i podjęli niezbędne działania.

Recykling stali

Jednym z celów cząstkowych w ramach celu 12 jest to, że do 2030 r. musimy znacznie ograniczyć ilość odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, ponowne wykorzystanie i recykling. W BSB Industry w sposób naturalny segregujemy wszystkie odpady. Poddajemy recyklingowi wszystko, co tylko możemy, a zdecydowana większość stali, którą pozyskujemy z hut, to obecnie stal ze zużytych samochodów i rowerów oraz starych konstrukcji stalowych.

100 procent zielonej energii

Od kilku lat nasze linie produkcyjne w 100 procentach korzystają z zielonej energii wytwarzanej przez turbiny wiatrowe. Oczywiście, nasze oświetlenie jest oparte na diodach LED, a stara nagrzewnica gazowa została zastąpiona przez pompę ciepła typu powietrze-powietrze. Ogrzewanie budynków pompą ciepła typu powietrze-powietrze samo w sobie skutkuje roczną oszczędnością CO2 co najmniej 81 ton.

Stale rozważamy usprawnienia, które mogą przysłużyć się klimatowi, a dzięki zainstalowaniu systemu wentylacji i odciągu sterowanego na podstawie zapotrzebowania zaoszczędzimy dodatkowo 307 000 kilowatów rocznie.

System zarządzania środowiskowego 14001 (ISO)

W firmie BSB Industry wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego 14001. Dzięki wspomnianemu certyfikatowi ISO zapewniamy większą przejrzystość i zyskujemy absolutną pewność, że poważnie podchodzimy do kwestii środowiska i klimatu, wybierając zieloną energię, segregując odpady, stosując materiały z recyklingu, produkując na nowych i nowoczesnych maszynach oraz stale skupiając się na działaniach przyjaznych dla klimatu, które pomagają stworzyć podstawy dla zrównoważonej przyszłości.

Cel 7 i 13: Zrównoważona energia i działania na rzecz klimatu

Cel 7 polega na zapewnieniu każdej osobie dostępu do niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii, podczas gdy cel 13 polega zarówno na spowolnieniu zmian klimatycznych, jak i wzmocnieniu naszej odporności na zmiany, których nie można już uniknąć. Musimy na przykład ograniczyć nasze emisje CO2 poprzez zastąpienie paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz i ropa naftowa, zrównoważoną zieloną energią, pochodzącą na przykład z turbin wiatrowych.

BSB Industry była wczesnym dostawcą dla powstającego przemysłu turbin wiatrowych, jeszcze zanim pojawiła się inicjatywa, którą nazywano celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednak dzięki celom ONZ w zakresie zmiany naszego świata staliśmy się jeszcze bardziej świadomi zastąpienia paliw kopalnych energią wiatrową, w tym rosnącego zapotrzebowania na nasze kompleksowe rozwiązania dotyczące na przykład koszy kotwowych.

W BSB Industry bierzemy na siebie odpowiedzialność i pracujemy strategicznie nad ciągłą optymalizacją i rozwojem naszych linii produkcyjnych, aby w przyszłości móc dbać o środowisko naturalne w ramach naszej produkcji i logistycznie być jak najbliżej klientów, pomagając w ten sposób przygotować się do zrównoważonej przyszłości w zakresie energii.

Vindmøller.jpg

Potrzebujesz poważnego partnera?

Chcesz dowiedzieć się więcej, na czym polega nasza praca z myślą o jakości, zdrowiu, bezpieczeństwie i środowisku naturalnym?

Kontakt

Paweł Kozłowski
Dyrektor QHSE