Zdrowie i bezpieczeństwo

W firmie BSB dbamy o naszych pracowników i poważnie podchodzimy do kwestii ich zdrowia i bezpieczeństwa.

BSB Industry Kontor biuro 12

Zdrowie i dobre samopoczucie mają najwyższe znaczenie

Nasi pracownicy są naszym najważniejszym zasobem i jest dla nas bardzo istotne, aby stworzyć miejsce pracy, w którym pracownicy czują się mile widziani i doceniani. Jednocześnie naszym celem jest zdrowie pracowników w bezpiecznym środowisku.

Te dwa parametry są wielkimi siłami napędowymi w zmieniającym się świecie, a my wykorzystujemy je do upewnienia się, ze odpowiednio zarządzamy ryzykiem w związku z nowymi projektami i procesami.

BHP ISO 45001 + Bek. 1409/2020 2

Certyfikat ISO 45001

W firmie BSB posiadamy certyfikat ISO 45001, ponieważ chcemy mieć pewność, że pracownicy mają bezpieczne i zdrowe miejsce pracy, w którym możemy zapobiegać wypadkom i obrażeniom wynikającym z wykonywanych obowiązków, a także wprowadzać środki mające na celu promocję zdrowia.

W ramach certyfikatu ISO 45001 skupiamy się na:

  • Zapobieganiu obrażeniom związanym z wykonywanymi obowiązkami
  • Środkach mających na celu promocję zdrowia
  • Rozwijaniu i wdrażaniu zasad i celów bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Zaangażowania kadry kierowniczej w system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Eliminowaniu zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

Pobierz Certyfikat ISO 45001

Młynek 4

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe są traktowane bardzo poważnie

W firmie BSB naszym celem jest zapobieganie wszelkim wypadkom w miejscu pracy. Nieustannie pracujemy z uwzględnieniem naszego podejścia do bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przykładowo, ułatwiliśmy raportowanie i rejestrowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych za pomocą kodów QR, które dostępne są we wszystkich miejscach w zakładzie.

Jeśli dany pracownik będzie miał do czynienia z niepewną sytuacją lub zdarzeniem potencjalnie wypadkowym, może zrobić zdjęcie i zeskanować kod QR, który utworzy wiadomość e-mail i dołączy do niej to zdjęcie. Następnie wiadomość ta zostanie wysłana do działu jakości, BHP i OŚ, który skontaktuje się ze stosownymi osobami, aby te podjęły się rozwiązania problemu.

Certyfikat Crown Smiley

Certyfikat Crown Smiley („Kronesmileyen”), najwyższy certyfikat z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Danii, wskazuje, że firma BSB jest oficjalnie certyfikowana w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowi gwarancję tego, że firma BSB zarządza swoim środowiskiem pracy w sposób systematyczny i celowy.

Kliknij i zobacz naszą emotikonę z zieloną koroną na stronie Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy

Stowarzyszenia pracowników wzmacniają społeczność

Wzmacnianie relacji między współpracownikami ma istotne znaczenie dla zadowolenia z pracy. Z tego względu jesteśmy dumni z tego, że nasi pracownicy z własnej inicjatywy założyli stowarzyszenie, które organizuje wydarzenia socjalne. Stowarzyszenie to założyło w stołówce skrzynkę na pomysły, do której wszyscy pracownicy mogą wrzucać propozycje wspólnych działań

Do tej pory zorganizowano już wyścigi gokartowe, degustacje piwa, imprezy i wyjścia na kręgle.

Firma BSB naturalnie wspiera stowarzyszenie pracowników.

Stowarzyszenie pracowników

Pobierz naszą Politykę dotyczącą jakości, BHP i OŚ

Kontakt

Winnie Fedders
Head of QHSE & CBI

Winnie Fedders

Kontakt telefoniczny

Czy masz pytania dotyczące produktów i rozwiązań, lub chcą otrzymać niewiążącą ofertę?

Dziękujemy za zapytanie. Skontaktujemy się tak szybko, jak to możliwe.