6. czerwca 2023

Firmy Vestas i BSB Industry zacieśniają swoje więzi partnerskie

Coraz większe ambicje firmy BSB Industry w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Cele zrównoważonego rozwoju ONZ zajmują centralną pozycję w sposobie myślenia tej firmy z branży konstrukcji stalowych, która właśnie podejmuje kolejny krok naprzód, rozszerzając i zacieśniając współpracę z gigantem z branży energii wiatrowej, firmą Vestas.

Ściślejsza współpraca Vestas i BSB Industry

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju jest możliwa tylko dzięki silnemu zaangażowaniu i współpracy na skalę globalną. Jako firmy, które łączy chęć wzięcia odpowiedzialności za rozwój zrównoważonego świata, Vestas i BSB Industry zobowiązują się do podjęcia starań w kierunku ograniczenia emisji CO2 i ilości odpadów produkcyjnych.

- W firmie BSB Industry jesteśmy bardzo dumni z tej nowej współpracy z firmą Vestas, w ramach której zobowiązujemy się nawzajem do podejmowania wszelkich starań w kierunku zapewnienia zrównoważonej przyszłości. Nasza współpraca stanowi solidny, wiążący fundament, dzięki któremu możemy się rozwijać, dążyć do jeszcze lepszych wyników i wspólnie brać odpowiedzialność za nasz wpływ na naszą planetę – mówi Winnie Fedders, kierowniczka ds. jakości, BHP i OŚ w firmie BSB Industry.

Działania z zakresu zrównoważonego rozwoju podejmowane w firmie BSB Industry mają korzystny wpływ na klimat

BSB Zrownowazone Inicjatywy W BSB Industry

Zrównoważony rozwój znajduje się na szczycie naszych priorytetów

W ostatnich latach firma BSB Industry podjęła kilka inicjatyw w zakresu zrównoważonego rozwoju, między innymi w takich obszarach jak gospodarka o obiegu zamkniętym, gaz spawalniczy neutralny pod względem emisji CO2 oraz pompy ciepła. Gdy dodamy do tego tysiące zamontowanych turbin wiatrowych, w przypadku których firma BSB Industry odegrała istotną rolę jako poddostawca dla firmy Vestas, widać, że naprawdę wzięliśmy odpowiedzialność za takie kwestie, jak zrównoważona energia, wysiłki na rzecz ochrony klimatu oraz odpowiedzialna produkcja i konsumpcja. To właśnie na tych trzech celach ONZ najbardziej koncentruje się firma BSB Industry.

- Zrównoważony rozwój odgrywa decydującą rolę we wszystkim, co robimy. Nawiązując tę nową współpracę, wyznaczyliśmy sobie kilka celów do zrealizowania. W przypadku części z nich już teraz możemy pochwalić się powodzeniem. Przykładowo, już od kilku lat w naszych działaniach polegamy w 100 procentach na zielonej energii elektrycznej – mówi Winnie Fedders, która nie może już doczekać się wprowadzenia nowych inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju.

- W ramach naszej współpracy z firmą Vestas zobowiązujemy się do ustalania celów w odniesieniu do tego, jak zamierzamy ograniczyć nasze emisje CO2 o 50 procent do 2030 roku. Z naszej strony zajmujemy się aktualnie analizowaniem i kalkulowaniem cyklu życia śladu klimatycznego, jaki pozostawiają rozwiązania z zakresu koszów kotwowych. Kosze kotwowe to jedne z głównych komponentów turbin wiatrowych, które dostarczamy firmie Vestas. Ponadto poświęcamy czas nas analizowanie i określanie odpadów produkcyjnych naszej firmy oraz naszych dostawców, aby sprawdzić, czy istnieje możliwość ograniczenia ich ilości. W tym przypadku naszym celem jest ograniczenie ich o 50 procent do 2030 roku – mówi Winnie Fedders.

Winnie Fedders / Head of QHSE & CBI

Ulepszyć procesy produkcyjne zarówno pod względem zrównoważonego rozwoju, jak i wyniku końcowego

Współpracując z firmą Vestas, porzucamy myślenie silosowe i podejmujemy spory wysiłek w kierunku wspólnego wprowadzania zmian i usprawnień. Zrealizowanie naszego celu nie uda się z dnia na dzień, ale już teraz rozpoczęliśmy wspólną podróż, która pomoże nam ulepszyć procesy produkcyjne zarówno pod względem zrównoważonego rozwoju, jak i wyniku końcowego.

Winnie Fedders / Head of QHSE & CBI

Firma BSB Industry bierze odpowiedzialność za ochronę klimatu

Każdego roku firma BSB Industry dostarcza kilka tysięcy rozwiązań z zakresu koszy kotwowych na potrzeby budowania turbin wiatrowych. Paradoksalnie, to firma z tzw. „czarnej” branży umożliwia przechodzenie na zieloną, przyjazną dla środowiska energię. W związku z tym jako firma z branży konstrukcji stalowych z przyjemnością angażujemy się w rozwijanie rozwiązań inteligentnych oraz nowych technologii, które mogą pomóc w przygotowaniu gruntu pod bardziej zrównoważone i zyskowne procesy produkcyjne.

- Współpracując z firmą Vestas, porzucamy myślenie silosowe i podejmujemy spory wysiłek w kierunku wspólnego wprowadzania zmian i usprawnień. Zrealizowanie naszego celu nie uda się z dnia na dzień, ale już teraz rozpoczęliśmy wspólną podróż, która pomoże nam ulepszyć procesy produkcyjne zarówno pod względem zrównoważonego rozwoju, jak i wyniku końcowego – podkreśla Winnie Fedders.

Certyfikat zrównoważonego rozwoju Vestas

W BSB Industry jesteśmy dumni z naszego partnerstwa z Vestas, w ramach którego wspólnie angażujemy się w pracę na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Certyfikat zrównoważonego rozwoju Vestas

Kontakt

Winnie Fedders
QHSE Specialist

Winnie Fedders

Kontakt telefoniczny

Czy masz pytania dotyczące produktów i rozwiązań, lub chcą otrzymać niewiążącą ofertę?

Dziękujemy za zapytanie. Skontaktujemy się tak szybko, jak to możliwe.