Ochrona środowiska naturalnego

Jako dostawca w branży energii wiatrowej firma BSB odczuwa szczególne zobowiązanie do uczciwej i intensywnej pracy na rzecz środowiska.

Amerykańskie lądowe turbiny wiatrowe

Zrównoważone środki

W firmie BSB skupiamy się na zrównoważone środki, gospodarce obiegowej, recyklingu i ekologicznym podejściu do różnych rozwiązań. Oszczędzanie energii, zarządzanie odpadami oraz ogólna optymalizacja w zakresie ochrony środowiska to aktywne komponenty naszych działań produkcyjnych i ogólnobiznesowych. Mają one również zastosowanie do ogólnych i obowiązkowych założeń wszystkich naszych nowych projektów i procesów.

Chcemy działać na rzecz środowiska

W firmie BSB jesteśmy zaangażowani w ograniczanie naszego zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, a także nieustannie skupiamy się na minimalizowaniu odpadów w procesach produkcyjnych oraz na innych inicjatywach, które mają znaczenie dla środowiska. 

Co dokładnie robimy?

 1. Używamy przyjaznego dla klimatu, neutralnego pod względem CO2 gazu spawalniczego
 2. Analizujemy nasze zużycie energii
 3. Na naszych liniach produkcyjnych wykorzystujemy 100 procent ekologicznej energii elektrycznych z naszych duńskich turbin wiatrowych
 4. Wprowadziliśmy zasady sortowania odpadów
 5. Staramy się ograniczyć marnowanie żywności, współpracując z wiodącą firmą zajmującą się recyklingiem żywności, Daka Refood
 6. Śledzimy nasze emisje CO2
 7. Współpracujemy z organizacją Danish Design Center, aby nasze procesy były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju
 8. Będziemy wspierać ekologiczne leśnictwo poprzez wykorzystywanie oznaczonego drewna w transporcie
 9. Używamy nadwyżek wody z pomp ciepła do chłodzenia poprzez cięcie termiczne
 10. Wycofujemy się z wykorzystywania PSE w dostawach części z włókna szklanego
 11. Zmniejszyliśmy o połowę zużycie gazu w procesach produkcyjnych
 12. Zainstalowaliśmy system wentylacji i ekstrakcji sterowany według zapotrzebowania
 13. Wdrożyliśmy oświetlenie LED, które oszczędza energię
 14. Zainstalowaliśmy pompę ciepła, która zapewnia duże roczne oszczędności CO2

Raport środowiskowy firmy BSB 2021

Pobierz nasz Raport środowiskowy 2021 i dowiedz się więcej na temat naszych doświadczeń i uzyskanych wyników.

System zarządzania środowiskowego 14001

W firmie BSB Industry wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego 14001. Dzięki wspomnianemu certyfikatowi ISO zapewniamy większą przejrzystość i zyskujemy absolutną pewność, że poważnie podchodzimy do kwestii środowiska i klimatu, wybierając zieloną energię, segregując odpady, stosując materiały z recyklingu, produkując na nowych i nowoczesnych maszynach oraz stale skupiając się na podejmowaniu decyzji przyjaznych dla klimatu, które pomagają stworzyć podstawy dla zrównoważonej przyszłości.

100 procent zielonej energii

Od 2018 roku nasza produkcja opiera się w 100 procentach na zielonej energii wytwarzanej przez turbiny wiatrowe. Oczywiście, nasze oświetlenie jest oparte na diodach LED, a stara nagrzewnica gazowa została zastąpiona przez pompę ciepła typu powietrze-powietrze. Ogrzewanie budynków pompą ciepła typu powietrze-powietrze samo w sobie skutkuje roczną oszczędnością CO2 co najmniej 81 ton.

Stale rozważamy usprawnienia, które mogą przysłużyć się klimatowi, a dzięki zainstalowaniu systemu wentylacji i odciągu sterowanego na podstawie zapotrzebowania zaoszczędzimy dodatkowo 307 000 kilowatów rocznie.

Nasza fabryka w polskim Ciechocinie jest całkowicie zasilana zieloną energią

W naszej fabryce w polskim Ciechocinie zastąpiliśmy paliwa kopalne zieloną energią wiatrową, z czego naturalnie jesteśmy bardzo dumni. Inwestycja w zasilanie fabryki w 100 procentach zieloną energią pozwala nam zredukować emisję CO2 o około 1 136 800 kilo rocznie (czyli o ponad 1100 ton). 

Polska ma jedno z najwyższych stężeń smogu w Europie, a zanieczyszczenie powietrza jest tu na alarmująco wysokim poziomie. Jako duża firma poczuwamy się do odpowiedzialności, aby zapewnić bardziej ekologiczną produkcję i ograniczyć emisje CO2. 

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa zachęci naszych pracowników, inne firmy oraz całe polskie społeczeństwo do poważnego potraktowania kwestii emisji CO2 i zanieczyszczenia powietrza.

Dumny członek APQP4Wind

APQP4Wind to wspólny punkt odniesienia, którego można używać w branży w celu wzmocnienia współpracy między producentami a dostawcami. APQP4Wind ma na celu zapewnienie, aby proces kontroli jakości oraz proces wypuszczania produktów na rynek były możliwie jak najbardziej przejrzyste. Ambicją tego projektu jest wyrównanie i zapewnienie dojrzałości globalnego łańcucha dostaw w zakresie przemysłu wiatrowego. Ma on też na celu stać się metodologią kontroli jakości używaną przez cały globalny przemysł wiatrowy, od etapu projektowania po użytkownika końcowego.

Dowiedz się więcej na temat APQP4Wind
Członek firmy Apqp4wind 2023

BSB stosuje przyjazny dla klimatu gaz spawalniczy neutralny pod względem emisji CO

Produkty dostępne w ramach Linde Green są dla nas o około 7 procent droższe. W BSB zdecydowaliśmy się zaakceptować ten dodatkowy wydatek, ponieważ wierzymy, że jako firma z „czarnej” branży ponosimy szczególną odpowiedzialność za klimat i redukcję emisji CO2.

Gaz do cięcia i spawania, który bierzemy ze zbiorników firmy Linde, jest wytwarzany z zielonej energii, a zatem przyczynia się do tego, że jesteśmy w stanie osiągnąć nasze wspólne cele klimatyczne w ramach zielonej transformacji zużycia gazu. Firma BSB oczywiście nie jest w stanie samodzielnie dokonać zmiany. Ale możemy pomóc wskazać drogę innym firmom z branży przemysłu ciężkiego.

Stop marnotrawstwu żywności – Więcej recyklingu

Firma BSB współpracuje z firmą DAKA REFOOD, aby zapobiegać marnotrawstwu żywności i lepiej wykorzystywać zasoby w postaci odpadów organicznych. Odpady spożywcze z naszej stołówki zakładowej będą od teraz poddawane recyklingowi i wykorzystywane do ogrzewania lub przekształcane na karmę, nawozy i biopaliwa.To zdrowy rozsądek.

17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ

W firmie BSB poczuwamy się do odpowiedzialności za zmiany klimatyczne, z jakimi mierzy się nasz świat. Z tego względu staramy się osiągać kilka z 17 Celów zrównoważonego rozwoju ONZ, aby pomóc w stworzeniu lepszej przyszłości dla naszych dzieci i wnuków.

Zwracamy szczególną uwagę na cel 12, który dotyczy odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Istotny jest też dla nas cel 7 dotyczący zrównoważonej energii oraz cel 13, który koncentruje się na wysiłkach na rzecz klimatu.

Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Jeśli naprawdę chcemy zrobić coś, co zapewni nam zrównoważoną przyszłość, to musimy zmienić przede wszystkim nasze sposoby konsumpcji i produkcji. W BSB nieustannie dążymy do zminimalizowania wpływu naszej produkcji na klimat.

Stanowiąc ważną część przemysłu ciężkiego, w którym sprzęt produkcyjny charakteryzuje się wysokim zużyciem energii, uważamy, że tym bardziej istotne jest, abyśmy podejmowali stosowne działania i poczuwali się do odpowiedzialności za ochronę klimatu.

Jednym z celów cząstkowych w ramach celu 12 jest to, że do 2030 r. musimy znacznie ograniczyć ilość odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, ponowne wykorzystanie i recykling. Dlatego właśnie sortujemy wszystkie odpady i poddajemy je recyklingowi, go to tylko możliwe.

Cele 7 i 13: Zrównoważona energia i działania na rzecz klimatu

Cel 7 polega na zapewnieniu każdej osobie dostępu do niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii, podczas gdy cel 13 polega zarówno na spowolnieniu zmian klimatycznych, jak i wzmocnieniu naszej odporności na zmiany, których nie można już uniknąć. Musimy na przykład ograniczyć nasze emisje CO2 poprzez zastąpienie paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz i ropa naftowa, zrównoważoną zieloną energią, pochodzącą na przykład z turbin wiatrowych. 

BSB Industry była wczesnym dostawcą dla powstającego przemysłu turbin wiatrowych, jeszcze zanim pojawiła się inicjatywa, którą nazywano celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednak dzięki celom ONZ w zakresie zmiany naszego świata staliśmy się jeszcze bardziej świadomi zastąpienia paliw kopalnych energią wiatrową, w tym rosnącego zapotrzebowania na nasze kompleksowe rozwiązania dotyczące na przykład koszy kotwowych.

W BSB Industry bierzemy na siebie odpowiedzialność i pracujemy strategicznie nad ciągłą optymalizacją i rozwojem naszych linii produkcyjnych, aby w przyszłości móc dbać o środowisko naturalne w ramach naszej produkcji i logistycznie być jak najbliżej klientów, pomagając w ten sposób przygotować się do zrównoważonej przyszłości w zakresie energii.

Zrównoważony Rozwój Sdgs Cele Zrównoważonego Rozwoju 1

Pobierz naszą Politykę dotyczącą jakości, BHP i OŚ

Kontakt

Marianne McElheron
Head of QHSES & CBI

Marianne McElheron

Kontakt telefoniczny

Czy masz pytania dotyczące produktów i rozwiązań, lub chcą otrzymać niewiążącą ofertę?

Dziękujemy za zapytanie. Skontaktujemy się tak szybko, jak to możliwe.